Danışmanlık

GİRİŞ.
Penetrasyon Testi, yetkisiz ağ saldırılarını önlemek için kullanılan birkaç yöntemden biri olan Ağ Güvenliği Hizmeti'dir .

Penetrasyon testine sık sık bir kalem testi (veya ahlaki korsanlık) denir ve bir iş veya başka bir kuruluş tarafından kullanılan bir ağ sisteminde güvenlik testi yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Kalem testleri, olası güvenlik açıklarını belirlemek için bir ağ keşfetmek ve güvenlik açıklarının gerçek olduğundan emin olmak için tasarlanmış çeşitli metodolojileri içerir.

Penetrasyon testleri düzgün bir şekilde gerçekleştirildiğinde, sonuçlar, ağ uzmanlarının, kalem testi sırasında keşfedilen ağdaki sorunları gidermek için tavsiyelerde bulunmalarını sağlar. Kalem testinin temel amacı, ağ güvenliğini artırmak ve gelecekteki saldırılara karşı tüm ağ ve bağlı aygıtları koruma altına almaktır.

Penetrasyon testi bir ağdaki güvenlik açıklarını tanımlamaya yardımcı olur. Bu, penetrasyon testi ile güvenlik açıklığı değerlendirmesi arasında belirgin bir fark olduğu anlamına gelir. Gerçek anlamda iki terimin ayrı anlamları olduğunda, penetrasyon testi ve güvenlik açığı değerlendirmesi terimlerini genellikle karıştırmakta ve birbirlerinin yerine kullanmaktadırlar.

Bir kalem testi, bir güvenlik sorununun gerçekten var olduğunu kanıtlamak için bir ağda yasal istismarların gerçekleştirilmesi için kullanılan yöntemleri içerir. Güvenlik açığı değerlendirmesi, ağ sistemlerini ve potansiyel güvenlik sorunları için sağladıkları hizmetleri değerlendiren süreci ifade eder.

Penetrasyon testleri, bir hacker'ın bir ağa nüfuz etmek için kullanacağı aynı senaryonun bir simülasyonunu yaparak bir güvenlik açığı değerlendirmesinin üzerinde ve ötesinde gidilecek şekilde tasarlanmıştır. Kalem testi sırasında hassasiyet değerlendirmesi yapılır, ancak kapsamlı bir penetrasyon testinde yer alan birkaç metodolojiden yalnızca biridir.

 

NETWORK PENETRASYON TESTİ NEDİR?
Basit bir şekilde penetrasyon testi, bilgisayar korsanının bir iş ağına, bağlı aygıtlara, ağ uygulamalarına veya bir işletme web sitesine saldırmak için kullanacağı bir işlemi simüle etmektir. Simülasyonun amacı, bilgisayar korsanlarının bulmalarını ve bir exploit gerçekleştirmeden önce güvenlik sorunlarını belirlemektir.

Kalem testleri, gerçek güvenlik sorunlarını tanımlar ve onaylar ve güvenlik sorunlarının bilgisayar korsanlarının bulunduğu konumda ve kötüye kullanma biçimiyle ilgili raporlar hazırlar. Tutarlı bir şekilde uygulandığında, bir kalem testi işlemi işinizi güvenlik modelinizdeki zayıf noktaların bulunduğu yerlere iletecektir. Bu, işletmenizin mümkün olan en iyi şebeke güvenliğini sağlama ile olası güvenlik açıkları açısından devam eden ticari işlevlerin sağlanması arasında bir denge kurmasını sağlar. Bir kalem testinin sonuçları iş sürekliliği ve felaket kurtarma söz konusu olduğunda daha iyi planlama yaparak işinize yardımcı olabilir.

Kalem testleri, bilgisayar korsanlarının bir ağa saldırmak için kullandığı yöntemleri simüle etmesine rağmen, kalibrasyon testinin kötü niyetli yapılmaksızın gerçekleştirilmesi farklıdır. Bu nedenle, ağ uzmanları ağ üzerinde bir kalem testi yapmaya başlamadan önce örgüt yönetiminden uygun yetkiye sahip olmalıdır. Buna ek olarak, penetrasyon testi doğru planlanmamışsa ve bileşenlerde eksikse, sonuçta iş sürekliliği ve günlük operasyonlarda bozulma olabilir.

 

NETWORK PENETRATION TESTİ NASIL ÇALIŞIR?
Penetrasyon testinde en kritik olan planlama aşamasında yer alan birkaç adım vardır. Planlama aşamasında, ağ uzmanları, kullanıcı belgelerini, ağ özelliklerini, çeşitli ağ kullanımı örneklerini ve diğer ilgili dokümantasyon türlerini inceler. Daha sonra bilgi, penetrasyon testi için bir dizi test durumu tasarlamak için kullanılır.

AĞ ARABIRIMLERI.

Ağ uzmanları, yazılım ve dış ortam arasında varolan ağ arabirimlerinden bilgi toplarlar. Buna, ağ arabirimleri, kullanıcı arabirimleri, uygulama programlama arabirimleri (API) ve patlatmalar için ana hedef olan diğer giriş noktaları dahildir. Arabirimler doğru şekilde tasarlanmazsa, bilgisayar korsanlarının bir ağa girmesi için mükemmel bir boşluk oluşur. Bir ağ arayüzünün tanımlanması ve dokümantasyonunun başlatılması için önemli bir yer olması nedeni budur.

Ağ Saldırı

HATALAR VE KULLANICI ALICILARI.

Ağ uzmanları ayrıca, kullanıcı uyarıları ve hata mesajlarıyla ilişkili tüm diyalogları not alırlar. Bu bilgi bir yazılım uygulaması vasıtasıyla harici bir kullanıcıya iletilebilir. Harici kullanıcının zararlı niyeti varsa, ağ uzmanları için harici kullanıcılara nasıl ve ne tür bilgilerin açıklandığını tanımlamak önemlidir.

Felaket Senaryo TANIMLAMA.

Planlama aşamasında, ağ uzmanları, bir ağ saldırısının neyi gerektirdiğine ilişkin daha iyi bir fikir edinmek için çeşitli felaket senaryolarını da belirler. Toplanan bilgiler, belirli ağ tehdit modellerinden ve daha önce bilinen herhangi bir istismardan kaynaklanmaktadır.

Planlama aşamasında toplanan bilgiler, gerçek penetrasyon test sürecinde ağ uzmanlarını yönlendirmeye yardımcı olur. Sınama süreci çeşitlilikle ilgili olup yazılım uygulamalarında ve çevrede farklı olan yönlerini belirler. Test daha sonra cevabı belirlemek için bu yönleri değiştirmeyi içerir. Bu, yazılım uygulamalarının hem makul hem de mantıksız koşullar altında gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Genel güvenlik söz konusu olduğunda, varyasyonların güvenlik sorunlarını ortaya çıkardığı birincil yerler kullanıcı girişi, sistem kaynakları, dosyaları ve uygulamaları ve sistemdeki dahili mantık ve verileri içeren ağ ortamı içindir. Bir kalem testi sırasında bilgi değiştiğinde, güvenlik sorunları belirlenir ve doğrulanır ve böylece sorunu düzeltmek için gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

 

NEDEN AĞ GÜVENLİĞİ PROFESYONEL HİZMETLERİ ÇALIŞIYORSUNUZ?
Bir ağ güvenliği uzmanı, penetrasyon testi ve diğer ağ değerlendirmelerini etkili bir şekilde yürütmek için gerekli uzmanlığa göre özel olarak eğitilmiştir. Bu makalenin daha önce de belirttiğimiz gibi, yanlış uygulanan kalem testleri bir organizasyona ve günlük iş operasyonlarına zararlı olabilir. Bir ağ güvenlik uzmanının uyguladığı becerilerden bazıları aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

VERİ İHLALİ ÖNLEME.

Bir şebeke istismarı simüle etmek için kalem testi düzgün ve iyi huylu bir şekilde yapıldığında, işletmeniz, şebekenizde potansiyel güvenlik riski olup olmadığının üstünde duracaktır. Kalem testi, bir felaket durumunda işinizin hazırlandığından emin olmak için bir felaket kurtarma veya yangın tatbikatına çok benzemektedir.

BAŞVURU GÜVENLİĞİ.

İşletmeniz yeni bir uygulama oluşturduğunda, uygulamayı iş ortamınızda kullanmaya başlamadan önce bir güvenlik değerlendirmesi yapmanız önemlidir. Başvurunun temel amacı hassas verileri işlemek ise, bir ağ güvenlik uzmanının yanlışlıkla veri ihlalini önlemek için güvenlik değerlendirmesini gerçekleştirmesi mükemmel bir mantıklıdır.

Bu, bir ağ güvenlik uzmanına yapılan yatırımın, yazılım uygulamasındaki güvenlik açığı nedeniyle müşteri ya da tıbbi bilgiler gibi hassas verilerin ortaya çıkması durumunda daha maliyet etkin hale getirir.

Güvenlik düğmesi

GÜVENLİK KONTROL TESTİ.

Ağ güvenliği uzmanları, iş ağınızda kullanılan diğer güvenlik denetimlerinde iyi eğitimlidir. Kontroller, şifreleme işlemleri, güvenlik duvarları, veri kaybını önleme, katmanlı güvenlik işlemleri ve çok daha fazlasını içerir. Bir ağ güvenliği uzmanı, ağ güvenlik kontrollerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için uygun penetrasyon testlerini yapmak için gereken bilgi ve tecrübeye sahiptir.

GAP ANALİZ BAKIMI.

Penetrasyon testi asla bir kerelik bir olay değildir. Bunun yerine, güvenlik modelinizin ne kadar iyi performans gösterdiğini doğru bir şekilde ölçmek sürekli bir süreç olmalıdır. Ayrıca, işletmenizin güvenlik modelinde herhangi bir noktada varolabilecek boşlukların farkındalığını kazanmasına yardımcı olur.

UYUM.

Sektörünüze bağlı olarak, Ödeme Kartı Endüstrisi (PCI DSS) ve diğerleri gibi veri güvenliği için uyumluluk gereksinimleri çok katı olabilir. Bir ağ güvenlik uzmanı, sisteminizin endüstriniz için belirli standartlara ve gereksinimlere uygun kalmasını sağlayabilir. Ayrıca, işletme ağınızda herhangi bir sorun olduğunda etkin alternatifler önerebilirler.

 

NETWORK PENETRASYON TESTİ İLE NE YAPILAN İŞLEMLERDİR?
Etkili penetrasyon testi söz konusu olduğunda, çeşitli metodolojiler kullanılmaktadır. Bu metodolojilerin bazıları veya tümü, ağ sistem türüne bağlı olarak kullanılabilir.

SİYAH KUTU.

Kara kutu olan bir penetrasyon testi, bir ağın teknik yönleriyle ilgili herhangi bir bilgi bilmeden yürütülür. Bu tür bir test, penetrasyon test eden kişilerin, simüle edilmiş bir saldırıyı düzenlemenin en iyi yolunu belirlemek için kapsamlı bir ağ araştırması yapmalarını gerektirir.

Kara kutu penetrasyon testi, bir ağ üzerinde daha gerçekçi bir istismarın simülasyonudur. Bu yöntem, bilgisayar korsanlarının çok kısa sürede yapabilecek durumda oldukları işyerleri tarafından kullanılmaktadır.

BEYAZ KUTU.

Beyaz Kutu penetrasyon testi, ağ uzmanları bir ağ ve onun mimarisi ile ilişkili tüm verileri ve bilgileri topladıklarında oluşur. Bu türden kalem testi, bir denetim gibi daha çok ve güvenlik testi için kapsamlı bir yaklaşım sağlar. Kalem testinin bu formu, ağlarının her bir yönünün mümkün olduğunca güvenli olmasını isteyen işletmeler tarafından kullanılır.

GREY KUTUSU.

Gri Kutusu penetrasyon testine yaklaşımı, teknik belgeler, kullanıcı ayrıcalık kimlik bilgileri ve daha fazlasını içeren bir ağ için dahili bilgilere göre gerçekleştirilir. Toplanan iç bilgilere dayanarak, bilgisayar korsanlarının hassas bilgilere eriştiklerinde neler olabileceğini belirlemek için oldukça karmaşık bir ağ saldırısı başlatılabilir. Gray Box kalem testleri, White Box kalem testlerinin daha kapsamlı sürecinden daha kısa sürede gerçekleşen ayrıntılı güvenlik testlerini sağlayan yaygın bir yaklaşımdır.

Bunlar penetrasyon testinde kullanılan temel metodolojilerdir. Hırsızsızlık algılama, paket koklama ve diğer yöntemler gibi ağ izleme testleri, ağ güvenliğinin durumunu belirlemek için sıklıkla kullanılmaktadır.

 

PENETRASYON TEST DÜZENLEMELERİ NELERDİR?
Kalem testi çıktıları, sorunların nasıl düzeltileceğini belirlemek için test sırasında güvenlik konularının nasıl tespit edildiğini ve doğrulandığını gösteren bir dizi rapor içeriyor. Bir penetrasyon testi tamamlandıktan sonra, rapor test sırasında keşfedilen tüm ağ güvenlik açıklarının bir listesini ortaya çıkarmaktadır. Çoğu durumda, raporda ayrıca sorunların nasıl düzeltileceğine ilişkin öneriler de bulunur.

Tipik bir penetrasyon testi raporu, projenin tam bir incelemesini, test sırasında kullanılan teknikleri ve metodolojileri, öncelik sırasına göre güvenlik riski düzeylerini, konuların düzeltilmesine yönelik önerileri ve ağ güvenliği bir bütün olarak sıkılaştırılması için öneriler içermektedir.

Ayrıca teknik olmayan terimlerle, risklerin iş sürekliliğini nasıl etkileyebileceğini ve bir ihlal sonucunda ortaya çıkabilecek potansiyel mali kayıpları açıklayan yönetimle ilgili sunum için bir rapor da bulunmaktadır. Raporun bu kısmı, ağ güvenliğini artırmak için gerekli olabilecek BT ​​yatırımlarını da içerebilir.

 

Bilgisayar güvenliği

SON DÜŞÜNCELER.
Sonuç satırında penetrasyon testi, ağın güvenli olduğunu bilmek için barış isteyen ve bir hizmet kesintisi durumunda günlük iş operasyonları devam edebilecek herhangi bir KOBİ için yatırıma değer. Penetrasyon testi, piyasaya sürülmeden önce test edilen ürünlerle karşılaştırılabilir.

Otomobil üreticileri, aracın güvenliğini sağlamak için piyasaya sürmeden önce bir otomobil test eder. Bu, gerçek bir kaza durumunda güvenli olmasını sağlamak için aracın taklit edilen kaza durumlarına sokulması anlamına gelir.

Ağ müdahalelerine ilişkin penetrasyon testleri aynı şekilde çalışır. Güvenlik kontrollerini ve ağ ortamını kullanmadan önce test etmiyorsanız, bilgisayar korsanları tarafından istismar edildiğinde güvenlik sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle, kalem testleri her ölçekteki kuruluş için anlamlıdır.

Paste your AdWords Remarketing code here